Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Współczesna globalizacja stawia przed przedsiębiorstwami w Unii Europejskiej wiele wyzwań. Toczy się współzawodnictwo o utrzymanie przewagi konkurencyjnej, wdrażania najnowszych technologii, trafionych inwestycji i rynków zbytu. Potrzeby rynku światowego na tle sytuacji polityczno-ekonomicznej dyktują trendy jego rozwoju. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom oraz oczekiwaniom rządów/samorządów, biznesu i nauki na świecie realizowany jest projekt pod nazwą

 

Polsko│Niemiecka – Internacjonalna Unia Regionów

 

Uczestnicy konferencji / katalog

 

 

Inicjatorem/realizatorem projektu jest niemiecka firma cooperation-east z siedzibą w Federalnej Republice Niemiec, Szleswigku-Holsztynie. Zainicjowanie projektu miało miejsce w 2013 roku na polsko-niemieckiej konferencji w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie organizowanej przez cooperation-east, skorelowane z XVI Światową Konferencją Gospodarczą Polonii z Warszawy.

Partnerzy projektu to międzynarodowy zespół firm i organizacji: DAMA Projektmanagement Mittel- und Osteuropa, S CONSULT,

Pal Fusion F.Z.E, International Export Import, Fundacja Polonia Gospodarcza Świata, Fundacja Rozwoju Innowacji, Międzynarodowe Stowarzyszenie Biznesu HOMO BONUS 

 

Polsko│Niemiecka – Internacjonalna Unia Regionów

 

to międzynarodowa-wielopołączeniowa współpraca gospodarczo-naukowa pomiędzy regionami na wszystkich kontynetach świata, łącząc międzynarodowy biznes, naukę i samorządy.

 

Współpraca ta ukierunkowana jest na przepływ dobrych praktyk, doświadczeń, idei, wiedzy, innowacji uwzglądniając w tym szczególnie działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. 

W ramach projektu organizowane są coroczne cykliczne konferencje w harmonogramie rocznym: 

WARSZAWA–BERLIN–DUBAJ–HANOI–DOHA

2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022

Zróbcie Państwo coś niepowtarzalnego wspólnie z nami

i przyłączcie się do naszego projektu.