Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

 

 

 

                

 

 

WPPH Elena occupies a leading position among domestic and foreign manufacturers of freeze-dried food. Lyophilized products as the only available on the Polish market at 90% retain all the nutrients and vitamins, flavor, aroma in the absence of losses on their quality. Are appreciated not only as a natural food supplements but also as an excellent snack for people who appreciate a healthy way of life.

WPPH Elena zajmuje czołowe miejsce pośród krajowych i zagranicznych producentów liofilizowanej żywności. Produkty liofilizowane jako jedyne z dostępnych na polskim rynku w 90% zachowują wszelkie wartości odżywcze i witaminy, smak, aromat przy jednoczesnym braku straty na ich jakości. Doceniane są nie tylko jako naturalne dodatki do żywności ale także jako znakomita przekąska dla osób ceniących zdrowy sposób życia.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu  przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.